ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A NIFSES

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (NIFSES)

Performance

7 ημερών
-0,92%
1 μηνός
-1,64%
3 μηνών
1,50%
6 μηνών
5,31%
1 έτους
20,23%
2 ετών
24,47%
5 ετών
62,22%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις