ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

NN HELLAS Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (Θ) NHAMKMT

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (NHAMKMT)

Performance

7 ημερών
-3,60%
1 μηνός
2,69%
3 μηνών
2,85%
6 μηνών
6,80%
1 έτους
29,43%
2 ετών
16,61%
5 ετών
57,88%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις