ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED RISK CONTROL - A MSGBRCA

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (MSGBRCA)

Performance

7 ημερών
0,37%
1 μηνός
-0,22%
3 μηνών
-1,78%
6 μηνών
-0,39%
1 έτους
0,34%
2 ετών
5,46%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις