ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

MORGAN STANLEY F38 (EUR) - GLOBAL INFRASTRUCTURE AH MSFEGIA

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (MSFEGIA)

Performance

7 ημερών
-0,69%
1 μηνός
-2,61%
3 μηνών
-4,21%
6 μηνών
-1,31%
1 έτους
7,57%
2 ετών
-0,24%
5 ετών
19,66%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις