ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

MORGAN STANLEY F82(EUR) - GLOBAL BRANDS EUR HSC MSFEGBEH

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (MSFEGBEH)

Performance

7 ημερών
-0,31%
1 μηνός
1,35%
3 μηνών
4,90%
6 μηνών
5,55%
1 έτους
19,57%
2 ετών
32,09%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις