ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

MORGAN STANLEY A20(USD) - LATIN AMERICAN EQTY MSAULAE

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (MSAULAE)

Performance

7 ημερών
1,77%
1 μηνός
4,08%
3 μηνών
0,56%
6 μηνών
-12,95%
1 έτους
-9,83%
2 ετών
-20,05%
5 ετών
-3,45%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις