ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

MORGAN STANLEY A38(USD) - GLOBAL INFRASTRUCTURE MSAUGI

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (MSAUGI)

Performance

7 ημερών
-0,68%
1 μηνός
-2,55%
3 μηνών
-3,93%
6 μηνών
-0,79%
1 έτους
8,69%
2 ετών
2,91%
5 ετών
34,01%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις