ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

MORGAN STANLEY A37(EUR) - EUROPEAN PROPERTY MSAEEP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (MSAEEP)

Performance

7 ημερών
-3,62%
1 μηνός
28,02%
3 μηνών
-19,59%
6 μηνών
-38,22%
1 έτους
-37,18%
2 ετών
-13,64%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις