ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ MIDGGE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (MIDGGE)

Performance

7 ημερών
-0,12%
1 μηνός
-0,45%
3 μηνών
-0,88%
6 μηνών
-0,88%
1 έτους
0,55%
2 ετών
2,25%
5 ετών
25,79%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις