ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND MGEMM

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (MGEMM)

Performance

7 ημερών
-0,64%
1 μηνός
6,45%
3 μηνών
3,98%
6 μηνών
9,05%
1 έτους
24,19%
2 ετών
6,45%
5 ετών
49,35%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις