ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

METLIFE GLOBAL BOND MULTIFUND MGBM

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (MGBM)

Performance

7 ημερών
0,09%
1 μηνός
-0,83%
3 μηνών
0,09%
6 μηνών
-0,83%
1 έτους
-0,83%
2 ετών
-6,58%
5 ετών
49,35%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις