ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND MEBM

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (MEBM)

Performance

7 ημερών
-0,18%
1 μηνός
-1,03%
3 μηνών
-1,03%
6 μηνών
-2,40%
1 έτους
-2,94%
2 ετών
-2,94%
5 ετών
30,20%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις