ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

MAXIMIZER BALANCED MBMB

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (MBMB)

Performance

7 ημερών
-0,20%
1 μηνός
2,00%
3 μηνών
1,19%
6 μηνών
3,46%
1 έτους
14,64%
2 ετών
11,72%
5 ετών
30,20%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις