ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

METLIFE CLASSIC MAC

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (MAC)

Performance

7 ημερών
0,31%
1 μηνός
2,76%
3 μηνών
2,28%
6 μηνών
4,15%
1 έτους
12,52%
2 ετών
9,03%
5 ετών
30,20%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις