ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING LMCUAGUA

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (LMCUAGUA)

Performance

7 ημερών
-0,66%
1 μηνός
-3,91%
3 μηνών
-1,64%
6 μηνών
0,05%
1 έτους
14,60%
2 ετών
29,59%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις