ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM US TECHNOLOGY A (DIST) USD JUTADUJ

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JUTADUJ)

Performance

7 ημερών
-0,03%
1 μηνός
-19,90%
3 μηνών
-20,59%
6 μηνών
-17,24%
1 έτους
-15,11%
2 ετών
-25,99%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις