ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM US TECHNOLOGY A (ACC) USD JUTAAUJ

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JUTAAUJ)

Performance

7 ημερών
-1,00%
1 μηνός
-4,46%
3 μηνών
-7,08%
6 μηνών
1,16%
1 έτους
-28,44%
2 ετών
-34,08%
5 ετών
-0,62%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις