ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR JUTAAEJ

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JUTAAEJ)

Performance

7 ημερών
0,99%
1 μηνός
-18,56%
3 μηνών
-17,32%
6 μηνών
-11,84%
1 έτους
-15,11%
2 ετών
-25,99%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις