ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM US SMALLER COMPANIES A (DIST) USD JUSCADUJ

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JUSCADUJ)

Performance

7 ημερών
-0,24%
1 μηνός
-5,63%
3 μηνών
-1,96%
6 μηνών
-17,17%
1 έτους
-21,51%
2 ετών
5,85%
5 ετών
-15,08%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις