ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM TAIWAN C (ACC) USD JTCAUJ

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JTCAUJ)

Performance

7 ημερών
0,45%
1 μηνός
-10,69%
3 μηνών
-7,87%
6 μηνών
-30,35%
1 έτους
-31,19%
2 ετών
5,85%
5 ετών
-17,08%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις