ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM AGGREGATE BOND A (ACC) EUR (HEDGED) JPMAGGBONA

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JPMAGGBONA)

Performance

7 ημερών
-0,84%
1 μηνός
-2,48%
3 μηνών
-4,18%
6 μηνών
-8,64%
1 έτους
-12,51%
2 ετών
-12,05%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις