ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM MULTI MANAGER SUSTAINABLE LONG SHORT A (PERF) (ACC) USD JMMSLSAPAUJM

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JMMSLSAPAUJM)

Performance

7 ημερών
-1,14%
1 μηνός
-6,60%
3 μηνών
-9,27%
6 μηνών
-12,05%
1 έτους
40,29%
2 ετών
49,29%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις