ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM MULTI MANAGER SUSTAINABLE LONG SHORT A (PERF) (ACC) EUR (HEDGED) JMMSLSAPAEHJM

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JMMSLSAPAEHJM)

Performance

7 ημερών
-1,48%
1 μηνός
-0,72%
3 μηνών
-5,62%
6 μηνών
-7,94%
1 έτους
33,56%
2 ετών
41,68%
5 ετών
3,68%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις