ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE A (ACC) USD JGSRAAUJ

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGSRAAUJ)

Performance

7 ημερών
-0,92%
1 μηνός
-6,95%
3 μηνών
-1,95%
6 μηνών
-19,80%
1 έτους
-16,65%
2 ετών
-3,71%
5 ετών
4,45%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις