ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL MACRO (USD) C (ACC) EUR (HEDGED) JGMUCAEH

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGMUCAEH)

Performance

7 ημερών
-1,09%
1 μηνός
-2,94%
3 μηνών
-3,37%
6 μηνών
-2,92%
1 έτους
-1,12%
2 ετών
0,83%
5 ετών
5,12%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις