ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL MACRO (USD) A (ACC) EUR (HEDGED) JGMUAAEH

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGMUAAEH)

Performance

7 ημερών
-1,10%
1 μηνός
-2,98%
3 μηνών
-3,52%
6 μηνών
-3,24%
1 έτους
-1,80%
2 ετών
0,83%
5 ετών
5,12%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις