ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES C (ACC) EUR JGMOCAE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGMOCAE)

Performance

7 ημερών
-0,74%
1 μηνός
-1,85%
3 μηνών
-2,80%
6 μηνών
-1,24%
1 έτους
2,05%
2 ετών
2,50%
5 ετών
4,24%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις