ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) USD JGHAAU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGHAAU)

Performance

7 ημερών
-2,76%
1 μηνός
-9,31%
3 μηνών
-7,24%
6 μηνών
-6,80%
1 έτους
2,05%
2 ετών
2,50%
5 ετών
4,24%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις