ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) EUR JGHAAE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGHAAE)

Performance

7 ημερών
-1,96%
1 μηνός
-4,11%
3 μηνών
-0,35%
6 μηνών
0,67%
1 έτους
2,05%
2 ετών
2,50%
5 ετών
4,24%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις