ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL FOCUS C (ACC) USD JGFCAU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGFCAU)

Performance

7 ημερών
-2,67%
1 μηνός
-3,01%
3 μηνών
-0,63%
6 μηνών
1,04%
1 έτους
16,43%
2 ετών
0,83%
5 ετών
5,12%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις