ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL FOCUS C (ACC) EUR (HEDGED) JGFCAEH

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGFCAEH)

Performance

7 ημερών
-0,31%
1 μηνός
0,10%
3 μηνών
2,24%
6 μηνών
4,17%
1 έτους
20,77%
2 ετών
1,27%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις