ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL FOCUS A (DIST) EUR JGFADE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGFADE)

Performance

7 ημερών
-1,86%
1 μηνός
-5,96%
3 μηνών
2,82%
6 μηνών
-10,86%
1 έτους
-3,92%
2 ετών
-3,71%
5 ετών
4,45%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις