ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) C (ACC) EUR JGCECAE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGCECAE)

Performance

7 ημερών
-1,47%
1 μηνός
-3,78%
3 μηνών
-11,18%
6 μηνών
-7,35%
1 έτους
-7,82%
2 ετών
1,86%
5 ετών
3,68%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις