ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) A (DIST) EUR JGCEADE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGCEADE)

Performance

7 ημερών
-1,50%
1 μηνός
-3,81%
3 μηνών
-11,31%
6 μηνών
-7,91%
1 έτους
-8,63%
2 ετών
1,86%
5 ετών
3,68%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις