ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GREATER CHINA A (ACC) USD JGCAAUJG

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGCAAUJG)

Performance

7 ημερών
-3,56%
1 μηνός
-11,07%
3 μηνών
-20,39%
6 μηνών
-25,25%
1 έτους
-37,92%
2 ετών
-3,71%
5 ετών
4,45%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις