ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES A (DIV) EUR (HEDGED) JGBOADEHJ

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGBOADEHJ)

Performance

7 ημερών
-0,30%
1 μηνός
-0,70%
3 μηνών
-1,63%
6 μηνών
-2,67%
1 έτους
2,05%
2 ετών
2,50%
5 ετών
4,24%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις