ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL BALANCED C (ACC) EUR JGBCAE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGBCAE)

Performance

7 ημερών
0,33%
1 μηνός
1,19%
3 μηνών
0,88%
6 μηνών
3,12%
1 έτους
6,01%
2 ετών
1,86%
5 ετών
3,68%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις