ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL BALANCED A (DIST) EUR JGBADE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGBADE)

Performance

7 ημερών
-1,22%
1 μηνός
-3,40%
3 μηνών
-2,54%
6 μηνών
-0,96%
1 έτους
2,08%
2 ετών
0,83%
5 ετών
5,12%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις