ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM GLOBAL BALANCED A (ACC) EUR JGBAAE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JGBAAE)

Performance

7 ημερών
0,32%
1 μηνός
1,14%
3 μηνών
0,71%
6 μηνών
2,75%
1 έτους
5,24%
2 ετών
1,86%
5 ετών
3,68%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις