ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM FLEXIBLE CREDIT A (DIV) EUR (HEDGED) JFCADEH

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JFCADEH)

Performance

7 ημερών
-0,03%
1 μηνός
-0,11%
3 μηνών
-1,72%
6 μηνών
-2,96%
1 έτους
-4,17%
2 ετών
0,00%
5 ετών
120,37%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις