ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM FLEXIBLE CREDIT A (ACC) USD JFCAAU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JFCAAU)

Performance

7 ημερών
-0,22%
1 μηνός
-1,09%
3 μηνών
-0,77%
6 μηνών
-0,99%
1 έτους
0,50%
2 ετών
0,00%
5 ετών
106,86%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις