ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM FLEXIBLE CREDIT A (ACC) EUR (HEDGED) JFCAAEH

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JFCAAEH)

Performance

7 ημερών
-0,26%
1 μηνός
-1,13%
3 μηνών
-1,05%
6 μηνών
-1,47%
1 έτους
-0,44%
2 ετών
0,00%
5 ετών
106,86%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις