ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM EUROPE SMALL CAP A (DIST) EUR JESCADE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JESCADE)

Performance

7 ημερών
-2,92%
1 μηνός
-7,66%
3 μηνών
-6,48%
6 μηνών
-2,49%
1 έτους
16,89%
2 ετών
0,00%
5 ετών
106,86%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις