ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES C (ACC) USD JEMOCAU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JEMOCAU)

Performance

7 ημερών
-1,82%
1 μηνός
0,49%
3 μηνών
-6,19%
6 μηνών
-3,38%
1 έτους
-5,57%
2 ετών
0,00%
5 ετών
19,07%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις