ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (DIST) EUR JEMOADE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JEMOADE)

Performance

7 ημερών
-1,02%
1 μηνός
0,06%
3 μηνών
-4,20%
6 μηνών
0,13%
1 έτους
-5,57%
2 ετών
0,00%
5 ετών
19,07%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις