ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR JEGBAAE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JEGBAAE)

Performance

7 ημερών
0,44%
1 μηνός
-3,29%
3 μηνών
-5,29%
6 μηνών
-11,77%
1 έτους
-17,13%
2 ετών
8,17%
5 ετών
55,21%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις