ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR JEGBAAE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JEGBAAE)

Performance

7 ημερών
-0,30%
1 μηνός
-0,78%
3 μηνών
-0,60%
6 μηνών
-2,84%
1 έτους
-3,81%
2 ετών
4,52%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις