ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (DIST) EUR JEDTADE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JEDTADE)

Performance

7 ημερών
-0,54%
1 μηνός
-5,68%
3 μηνών
-4,25%
6 μηνών
0,88%
1 έτους
17,97%
2 ετών
4,00%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις