ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (ACC) EUR JEDTAAE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JEDTAAE)

Performance

7 ημερών
-0,53%
1 μηνός
-5,66%
3 μηνών
-4,25%
6 μηνών
0,90%
1 έτους
18,01%
2 ετών
4,00%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις