ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

JPM EUROPE DYNAMIC C (ACC) EUR JEDCAE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (JEDCAE)

Performance

7 ημερών
0,05%
1 μηνός
3,84%
3 μηνών
4,07%
6 μηνών
10,44%
1 έτους
21,89%
2 ετών
3,43%
5 ετών
120,37%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις