ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ CLASSIC IONE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (IONE)

Performance

7 ημερών
0,01%
1 μηνός
-0,84%
3 μηνών
-1,16%
6 μηνών
-2,81%
1 έτους
-3,91%
2 ετών
-1,58%
5 ετών
5,08%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις